Dehns er et av de mest anerkjente patentbyråene i Norge, med en lang og stolt historie som samarbeidspartner for norske innovatører gjennom nesten 50 år.

Vi forstår problemstillingene selskaper står overfor når de skal kommersialisere sine immaterielle rettigheter, og vi vet hvor viktig det er å dekke alle potensielle aspekter ved en ny teknologi. På denne måten kan vi maksimere verdien av den immaterielle rettigheten for selskapet, for eksempel når det søker investeringer eller lisensierer ut teknologien.

Oppkjøpet av Leogriff, et av Norges ledende IP-konsulentselskaper, i januar 2021 har styrket vår posisjon i det norske markedet ytterligere, i tillegg til at vi nå har et kontor i Oslo.

3 Dehns representerer de 3 største innlevererne av patentsøknader i Norge
470 Dehns leverte 470 varemerkesøknader i 2023
3,350 Dehns leverte 3 350 europeiske patentsøknader i 2023
6,763 Dehns leverte totalt 6 763 patentsøknader i 2023

Våre kunder

Vi jobber med et bredt spekter av organisasjoner, fra universiteter og forskningsinstitutter til oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og multinasjonale selskaper. Dette er en mangfoldig gruppe som har ulike behov, men det er likevel noe som går igjen: verdi, tilgjengelighet, handlefrihet og åpenhet, i tillegg til behovet for førsteklasses rådgivning.

NTNU

Minuendo

Kongsberg Ferrotech

Quantafuel

Vitux

Zwipe

Vår erfaring

Dehns har et nært samarbeid med mange innovasjonsnettverk og teknologiinkubatorer. Forskningsparken i Oslo huser en rekke teknologiinkubatorer, blant annet Norway Health Tech (tidligere Oslo Medtech), Aleap (inkubator for oppstartsbedrifter og mer etablerte selskaper i helsesektoren), StartupLab (inkubator for høyteknologiske selskaper) og ShareLab (for oppstartsbedrifter innen biovitenskap og bioteknologi). Dehns samarbeider også med organisasjoner som Kjeller Innovasjon og Kongsberg Innovasjon. Disse inkubatorene er utgangspunktet for mange av spin-out-selskapene fra universitetene og forskningsinstituttene.  Dehns tilbyr individuell og praktisk IP-støtte til selskaper og enkeltpersoner som er medlemmer av alle de nevnte inkubatorene.

Dehns har representanter som besøker Forskningsparken en gang i måneden (kjent som “DehnsDag”) for å tilby IP-rådgivning til selskaper som trenger støtte, i tillegg til hyppigere besøk hos eksisterende kunder etter behov. Siden mars 2020 har vi drevet disse DehnsDag IP-klinikkene via zoom.

Oppkjøpet av Leogriff, et av Norges ledende IP-konsulentselskaper, i januar 2021 har styrket dette tilbudet ytterligere ved å ha et permanent kontor i Oslo.

Dehns tar hensyn til de stramme budsjettene til selskaper i en tidlig fase, og alle innledende konsultasjoner er derfor gratis. Dehns tilbyr også utdanningsseminarer til disse nettverkene om en rekke temaer av interesse innen patentområdet og IP-feltet generelt.

Last ned brosjyren Vår norske praksis

Case studier

Nyheter