Norwegian Connection

På 1970-tallet begynte Dehns å samarbeide med Nyegaard & Co. AS (senere Nycomed ASA) om deres kontrastmiddelteknologi for røntgen, og med Dynal om deres Dynabeads®-teknologi. Disse selskapene ble betydelig større på 1980- og 1990-tallet, og i løpet av denne perioden vokste omdømmet seg i Norges forskningsmiljø. Vi har utviklet den norske kundebasen vår gjennom henvisninger og anbefalinger, og har samarbeidet med norske bedriftsledere, investorer og oppfinnere innen alle teknologiområder og en rekke organisasjonstyper.

I dag er en betydelig andel av klientene våre norske – Dehns representerer 5 av de 10 norske søkerne med flest PCT-søknader i løpet av de siste tre årene. Her er noen av selskapene vi arbeider for akkurat nå:

 • Affitech
 • Ayanda
 • Biotech
 • Conpart
 • Genetic Analysis
 • Inven2
 • Lytix
 • Nextera
 • Norner
 • Norwegian Uni of Life Sciences
 • NTNU
 • Ostomycure
 • Pharmasum
 • Photocure
 • Sonitor
 • Zwipe
 • concepto

Vi har også tette bånd til norske universiteter, inkludert universitetene i Oslo, Stavanger, Bergen, Nordland, Tromsø og NTNU, i tillegg til uavhengige forsknings-/innovasjonssentre, inkludert Forskningsparken i Oslo, Institutt for Energiteknikk, Norsk Institutt for Luftforskning og SINTEF.​