Dehns Patent and Trade Mark Attorneys

Dehns er et av Europas største advokatfirmaer innen patent- og varemerkelovgivning, og har kontorer i Storbritannia og Tyskland. Vi er opptatt av å levere kreative løsninger av høy kvalitet, som dekker alle våre klienters åndsverksbehov. Våre spesialistgrupper bistår klienter over hele verden innen alle mulige typer teknologi, samt i varemerker og design. 

Til tross for at Dehns er basert i Storbritannia, er vi et av de best kjente og mest anerkjente patentadvokatfirmaene i Norge. Dehns har arbeidet med norske innovatører i nesten førti år.

Klikk HER for å finne ut mer om vår norske tilknytning.