Dehns er et av Europas største rådgivningsfirma innen patent- og varemerker. Vi har kontorer i Norge, Storbritannia og Tyskland.

Vi er opptatt av å levere kreative løsninger av høy kvalitet, som dekker alle våre klienters behov innen immaterielle rettigheter. Våre spesialistgrupper bistår klienter over hele verden innen alle mulige typer teknologi, samt i varemerker og design.

Dehns har en praktisk og kommersielt fokusert tilnærming til immaterielle rettigheter. Vi gjør gode ideer om til kommersielt verdifulle ressurser for våre kunder

Dehns har arbeidet med norske innovatører i nesten førti år. Vi er et av de best kjente rådgivningsselskapene i Norge..

Vi er et åpent, reaktivt og vennlig team, som gir vi våre klienter skreddersydd rådgivning innen alle aspekter av norsk, britisk, europeisk og internasjonal bruk av patenter, design og varemerker.