Dehns er et av Europas største advokatfirmaer innen patent- og varemerkelovgivning, og har kontorer i Storbritannia og Tyskland. Vi er opptatt av å levere kreative løsninger av høy kvalitet, som dekker alle våre klienters åndsverksbehov. Våre spesialistgrupper bistår klienter over hele verden innen alle mulige typer teknologi, samt i varemerker og design. 

Til tross for at Dehns er basert i Storbritannia, er vi et av de best kjente og mest anerkjente patentadvokatfirmaene i Norge. Dehns har arbeidet med norske innovatører i nesten førti år.

Klikk HER for å finne ut mer om vår norske tilknytning.

Dehns har en praktisk kommersielt fokuserte tilnærming til åndsverk, og gjør inspirert tenkning om til kommersielt verdifulle ressurser for våre klienter.

Dehns ble grunnlagt i 1920, har 8 kontorer i Storbritannia og Tyskland med over 90 profesjonelle medarbeidere, og er et av de største patentbyråene innen patent- og varemerkelovgivning i Europa, med en internasjonalt godt etablert rykte.e.

Som et åpent, reaktivt og vennlig team, gir vi våre klienter skreddersydd rådgivning innen alle aspekter av britisk, europeisk og internasjonal lovgivning for patenter, design og varemerker.

Patent Process

Click here to download a PDF version of our Patent Process Guide